معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد

سازمان بنادر آماده راه اندازی مرکز آموزش دریایی در عسلویه

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این سازمان برای راه‌اندازی مرکز آموزشی صنعت دریایی و دریانوردی در بندر «عسلویه» پای کار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مجید علی نازی در نشست هم اندیشی برای راه اندازی مرکز آموزش رشته‌های دریایی در عسلویه اظهار کرد: این مرکز می تواند برای سال تحصیلی آینده درچند رشته فعال شود و نه تنها رشته های دریانوردی بلکه رشته های صنعت دریانوردی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی بیان کرد: کمبود رشته‌های دریانوردی وجود ندارد ولی برای ارتقا، بهوبد و توسعه نیاز به رشته دریانوردی در کشور وجود دارد.
علی نازی ادامه داد: برای تعریف رشته های کاربردی این مهم با حدس و گمان محقق نمی شود و باید با تعریف یک پلن آموزشی رشته و سیلابس مدنظر تعریف شود.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی یادآورشد: برای راه اندازی رشته‌های دریایی و کارکرد موفق آن ابتدا باید نیازهای بازار ملی و منطقه ای در نشست و مصاحبه با ذینفعان انجام شود.
وی بیان کرد: این ذینفعان شامل شرکت های دریایی فعال در منطقه، دریانوردان و مالکان کشتی هستند که با طراحی فرم مصاحبه و چک لیست می توان نیاز آنها را به صورت دقیق شناسایی کرد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با مشخص شدن نیاز صنایع دریایی و دریانوردی تخصص های مرتبط با این حوزه شناسایی و سپس می توان با طراحی دوره مجوزهای مورد نیاز آن را از وزارت علوم و سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرد.

سازمان بنادر آماده  راه اندازی مرکز آموزش  دریایی در عسلویه
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه