افزایش ۳ برابری منابع  بانک قرض الحسنه مهر


 مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: منابع این بانک در دولت سیزدهم بیش از سه برابر رشد یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید سعید شمسی نژاد به  بازار، اظهار کرد: در دولت سیزدهم منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بالاترین رشد منابع بانکی را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است.
وی از بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور با شعب متعدد خبر داد و تصریح کرد: در هفت ماهه امسال بانک قرض الحسنه مهر ایران برای ۲ میلیون ایرانی تسهیلات به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.پیش بینی می کنیم تا پایان امسال ۳.۵ میلیون ایرانی از وام قرض الحسنه بانک مهر ایران استفاده کنند که این خود یک رکورد در پرداخت تسهیلات با حجم انبوهی از منابع بانکی در سایه حمایت خیرین، آحاد مردم و نهادها و سازمان های مختلف است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: این پرداختی تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد نشان می دهد و سقف تسهیلات پرداختی نیز از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان در این ۲ سال افزایش پیدا کرده است.
شمسی نژاد افزود: پیش بینی می کنیم تا پایان امسال ۳.۵ میلیون ایرانی از وام قرض الحسنه بانک مهر ایران استفاده کنند که این خود یک رکورد در پرداخت تسهیلات با حجم انبوهی از منابع بانکی در سایه حمایت خیرین، آحاد مردم و نهادها و سازمان های مختلف است.وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دو سال دولت سیزدهم منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در بین شبکه بانکی کشور بالاترین رشد منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.شمسی نژاد به حجم تسهیلات پرداختی اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری حجم تسهیلات پرداختی این بانک از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در توسعه بانکداری نوین خود سعی می کند تا به عناوین مختلف اعم از تسهیلات پرداختی امتیازی، حمایتی، کالاکارت و سایر منابع پرداختی یاریگر مردم در خریدها و تأمین نیازمندی ها 
باشد.
افزایش ۳ برابری منابع  بانک قرض الحسنه مهر
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه