میدان دیپلماسی رسانه‌ای

ایمان شمسایی- ایمان شمسایی مدیرکل رسانه‌های داخلی در تشریح دستاوردهای کاروان رسانه‌ای اعزامی به لبنان در یادداشتی که در «فرهیختگان» منتشر شد، نوشت: «روایت فتح» نام کاروان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که به لبنان اعزام شد و پس از شرکت در 11 برنامه اعم از بازدید و جلسات هم‌اندیشی، به کشور بازگشت.
سه‌شنبه گذشته گروهی 16 نفره، از مدیران، سردبیران و خبرنگاران به لبنان سفر کردند که بازدید و جلسه، مانند دیگر سفرهای اینچنینی درون‌مایه آن بود. این مساله، نه تازگی دارد نه تعجب. در سنوات مختلف و یکی از وظایف حوزه رسانه‌ای دولت و مشخصا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزاری چنین سفرهایی بوده و لبنان هم به سبب مرکزیت حوزه رسانه‌ای در منطقه و اشتراکات متعدد فرهنگی و سیاسی با کشورمان، همیشه جزء اصلی‌ترین کاندیداهای این اردوها بوده است. اما اکنون و در این شرایط، ماجرا کمی متفاوت بود به‌گونه‌ای که تقریبا در تمامی جلسات، هیات ایرانی از لبنانی‌ها این جمله را می‌شنید: «اینکه در مقطع حساس جنگ جبهه مقاومت با دشمن صهیونیستی سفر به لبنان را انتخاب کردید جای قدردانی مضاعف دارد.»
سفر چه بود و چه گذشت
در روایت چند پاراگرافی و مرسوم باید نوشت «روایت فتح» نام کاروان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که به لبنان اعزام شد و پس از شرکت در 11 برنامه اعم از بازدید و جلسات هم‌اندیشی، به کشور بازگشت.هدف از این سفر سه روزه، دیدار با مسئولان فرهنگی و سیاسی لبنان و گروه‌های مردمی جبهه مقاومت به‌منظور تبادل دیدگاه‌ها در اعلام همبستگی رسانه‌های جمهوری اسلامی با محور مقاومت و هم‌افزایی در برابر اقدامات رسانه‌ای - تبلیغاتی رژیم‌صهیونیستی بود. اعضای کاروان را سه مدیرمسئول، سه سردبیر...
صفحه 2
میدان دیپلماسی رسانه‌ای
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه