آینده اقتصاد و جایگاه  بخش خصوصی


مهراد عباد- درگذشته بسياري از مديران و روساي اتاق‌ها از بدنه دولت بوده‌اند يا زماني را در دولت مشغول كار بوده‌اند اما در سال‌هاي اخير شاهد حضور بيشتر بخش خصوصي واقعي در كرسي‌هاي اتاق هستيم كه باعث دل‌خوشي بخش خصوصي واقعي از اين موضوع شده چراكه بخش خصوصي واقعي تمايل دارد تا اتاق خود را به سمت اتاق‌هاي نسل چهارمي كه دولت‌ها كمترين دخالت را در آن دارند، ببرد.
ما در سال‌هاي گذشته، در كنار تحريم‌هاي خارجي با محدوديت‌هاي داخلي و بعضا تصميماتي كه شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار مي‌كند نيز مواجه بوديم. از اين رو ضمن توجه به مشكلات كلان، مي‌توان انتظار داشت كه با پيگيري سه اولويت اعلام شده، در كوتاه‌مدت تاثيراتي مثبت در اقتصاد ايران خود را نشان دهد. در اين شرايط، لازم است بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نيز پويايي خود را افزون كنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشكلات داخلي و خارجي هر روزه عكس‌العمل سريع‌تري نشان دهند. لازم است كميسيون‌هاي تخصصي اتاق‌هاي بازرگاني به همراه تشكل‌هاي اقتصادي مختلف مشكلات صنايع مختلف را به سرعت شناسايي و در جهت مطالبه اصلاح آن بكوشند و همچنين با پويايي خود از ايجاد مشكلات جديد جلوگيري كنند. بعد از انقلاب اسلامي تا سال‌ها اتاق‌هاي بازرگاني تحت اختيار افراد معدود اما مورد اعتماد نظام بود تا اينكه بعد از سال‌ها جوانان روشنفكري از دل اتاق سنتي بيرون آمدند و تلاش كردند تحول مثبتي را در اتاق‌هاي بازرگاني به وجود آوردند. قبل از آن اتاق‌هاي ايران به‌واقع اتاق نسل اولي بود كه تقريباً به‌طور كامل تحت اختيار دولت يا همراهانشان بود. بعد از تحول ايجاد شده و روي كار آمدن مديران و روساي جوان در اتاق‌هاي بازرگاني تلاشي جهت سوق دادن اتاق‌هاي نسل اول به اتاق نسل دومي صورت گرفت تا بتواند دخالت دولت در امور بخش خصوصي را كاهش دهند و صداي بخش خصوصي را رساتر كنند. سهم‌خواهي و تماميت‌خواهي بلاي جان اتاق شد و گروه‌هاي مختلف بخش خصوصي و دولتي در اين راه تلاش كردند و بعد از هر انتخاباتي گروه‌هاي بازنده كه خود را از كرسي‌هاي اتاق دور مي‌ديدند تمام تلاش خود را مي‌كردند كه كرسي‌ها را پس بگيرند و گروه‌هاي حاكم نيز با عدم تعامل كافي با منتقدين، آتش جنگ و جدل را مي‌افروختند. سال‌هاست كه تقابل دولت، مجلس و گروه‌هاي مختلف اتاق تنها باعث تضعيف حقوق بخش خصوصي واقعي كه داراي لابي‌هاي قدرتمند نيستند شده است. درگذشته بسياري از مديران و روساي اتاق‌ها از بدنه دولت بوده‌اند يا زماني را در دولت مشغول كار بوده‌اند اما در سال‌هاي اخير شاهد حضور بيشتر بخش خصوصي واقعي در كرسي‌هاي اتاق هستيم كه باعث دل‌خوشي بخش خصوصي واقعي از اين موضوع شده چراكه بخش خصوصي واقعي تمايل دارد تا اتاق خود را به سمت اتاق‌هاي نسل چهارمي كه دولت‌ها كمترين دخالت را در آن دارند، ببرد.
آینده اقتصاد و جایگاه  بخش خصوصی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه