بابل؛ قطب تولید کپور ماهیان  در شمال ایران


رئیس اداره شیلات شهرستان بابل با اشاره به اینکه شهرستان بابل در تولید کپور ماهیان، قطب تولید شمال ایران است گفت: سالانه پنج هزار تن ماهی از شهرستان بابل به کشورهای آسیایی از جمله عراق و آذربایجان صادر می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، کمیل آری داشتن نگاه تخصصی، تکنولوژی و فن‌اور محور را برای رشد مراکز تولیدی آبزیان امری ضروری برشمرد وبه ایسنا افزود: میزان تولید آبزیان شهرستان در سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن بوده است.
آری از میزان رشد تولید بیش از ۷ درصد آبزیان در بابل خبر داد و یادآور شد: سرلوحه کار ما منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید بوده که اساس این شعار برگرفته از نگاه کارشناسانه و علمی مقام معظم رهبری دارد.
بابل؛ قطب تولید کپور ماهیان  در شمال ایران
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه