سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک خبر داد:

سو استفاده از کودک ۱۳ ساله جهت فروش و جابجایی مواد مخدر در قالب تکدی گری

اراک- مهدی غلامی خبرنگار اقتصادسرآمد- سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک گفت: طی عملیات جمع آوری کودکان کار و متکدیان که در فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شد؛ یک کودک ۱۳ ساله که مشغول به تکدی گری بود شناسایی و در مرحله غربالگری و ساماندهی از وی مقداری مواد مخدر و مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان
 کشف شد.
محمود افتخاری فرد در خصوص طرح شناسایی متکدیان و اقدام به شناسایی یک کودک ۱۳ ساله بیان داشت: طی عملیات جمع آوری کودکان کار و متکدیان که در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ انجام شد؛ یک کودک ۱۳ ساله که مشغول به تکدی گری بود شناسایی و در مرحله غربالگری و ساماندهی از وی مقداری مواد مخدر و مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان کشف شد؛ که طی هماهنگی با عوامل انتظامی پس از ساماندهی و ثبت اطلاعات اولیه فرد مذکور توسط سازمان جهت بررسی جزییات بیشتر تحویل عوامل انتظامی قرار 
گرفت.
وی در ادامه افزود: متاسفانه حس دلسوزی شهروندان به این افراد باعث افزایش پدیده تکدی گری و در این بین سو استفاده جهت خرید و فروش و مواد مخدر در چهارراه ها و معابر شهری میشود که در ظاهر تکدی گری می کنند ولی در واقعیت اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می نمایند، که در برخی موارد جزو باندهای خرید و فروش مواد قرار می گیرند ، لذا عدم کمک شهروندان به این افراد باعث کاهش حضور آنها این افراد سو استفاده گر شده و به تبع آن چرخه فروش و توزیع مواد از طریق کودکان نیز از بین 
می رود.
افتخاری فرد سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک خاطر نشان کرد: طبق آمار موجود، در شهر اراک ۸۰ درصد متکدیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر مصرف فروش مواد مخدر هستند و از کودکان جهت اهداف پلید خود حتی گاها به صورت تهدید و اجبار و یا تنبیه بدنی سواستفاده می کنند. 
سو استفاده از کودک ۱۳ ساله جهت فروش و جابجایی مواد مخدر در قالب تکدی گری
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه