رونق تولید  با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای 

مدیر عامل بانک صادرات گفت: با توجه به اینکه طرح تامین مالی زنجیره‌ای، بازار را هم مد نظر دارد به طور قطع باعث رونق تقاضای کل هم خواهد شد که در نهایت به رونق تولید می‌انجامد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌اله صیدی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای را از فروردین سال ۹۸ با طرح طراوت که طرح اعتباری ویژه تولید بود و تمام زنحیره تولید از ماده اولیه تا محصول نهایی را در برمی‌گرفت، آغاز کردیم، اظهار کرد: تفاهم نامه‌ای که اخیرا در بانک مرکزی در قالب تفاهم نامه با صمت نهایی شد هم قطعا کمک می‌کند تا تامین مالی در زنجیره تولید به طور کامل انجام شود و اینگونه نباشد که در بخشی تامین مالی مضاعف انجام شود و بخش دیگر از آن محروم باشد.وی ادامه داد: هرچند ما این طرح را از دوسال قبل اجرا می‌کردیم اما تنها موردی که به آن اضافه شده که اقدام بسیار موثر و ارزشمندی است، صورتحساب الکترونیکی بود. با این مورد هم اعتبار و قابلیت اتکای صورتحساب بالا می‌برد و هم کار تسهیل و تسریع می‌شود. 
 رونق تولید  با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه