آمادگی انبوه سازان برای ساخت  دو میلیون واحد مسکونی

رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفت: بورکراسی های اداری کاهش یابد انبوه سازان آمادگی ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی را در کشور دارند.به گزارش اقتصادسرآمد، آقای مجبتی بیگدلی گفت: انبوه سازان آمادگی کامل دارند که سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی بسازند اما به شرطی که دولت دستگاه‌های متولی خود را برای همکاری با انبوه سازان هماهنگ کند و ما بتوانیم از تسهیلات مسکنی استفاده کنیم. به گفته رئیس انجمن انبوه سازان بزرگترین مشکل انبوه سازان و سازندگان مسکن هم اکنون کاغد بازی و بورکراسی‌های اداری است که برخی از دستگاه‌ها از جمله شهرداری و نظام مهندسی آن را انجام می‌دهند.هم‌اکنون برای انشعاب آب مغازه و برخی از ادارات ۹۰ میلیون تومان هزینه درخواست کرده‌اند این درحالی است که با این هزینه‌ها  و بورکراسی های اداری و کاغذ بازی بخش عمده ای از سازندگان و کارآفرینان حوزه مسکن از ساخت و ساز انصراف داده‌اند.سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم و با توجه به آنکه ۹۰۰ هزار ازدواج در کشور سالانه انجام می‌شود و ۲۵۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، بنابراین دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مسکنی کشور را برطرف کند.
آمادگی انبوه سازان برای ساخت  دو میلیون واحد مسکونی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه