اقدامات وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره پرداخت

سقف کمک ودیعه مسکن را افزایش دهید

معاون مسکن و ساختمان افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن، راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمود محمودزاده به بیان برخی از اقدامات وزارتخانه در خصوص ساماندهی بازار اجاره پرداخت. معاون وزیر راه و شهرسازی ارایه تسهیلات کمک ودیعه مسکن و پیگیری پیشنهادهای تازه‌ای را در این خصوص در کنار پیگیری راه‌اندازی و تشکیل نظام‌اجاره‌داری حرفه‌ای و فعال شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد.معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌های سه دهه نیز موید این مطلب است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارایه تسهیلات کمک ‌ودیعه مسکن در ایام همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.محمودزاده ادامه داد: در دو سال گذشته با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیارمستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه‌ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره‌های خود را در ایام همه‌گیری کرونا پرداخت کنند.وی توضیح داد: هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجاره چندین موضوع را در دستور کار دارد که یکی افزایش سقف تسهیلات در حوزه ودیعه است که در قالب بودجه سالیانه چنانچه مصوب شود می‌تواند کمک موثری باشد. همچنین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در دستور کار است که در حال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری‌ها و دستگاه‌های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت‌های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است تا نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را  در بازار اجاره ایجاد کند.محمودزاده تصریح کرد: راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی به عنوان طرح‌های حمایتی که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است می‌تواند موثر باشد. 
سقف کمک ودیعه مسکن  را افزایش دهید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه