تصویب افزایش سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در شورای شهر 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شورای شهر برگزار و افزایش سرمایه این شرکت تصویب شد.به گزارش اقتصادسرآمد،در مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شورای شهر در ابتدا به پیشنهاد آخوندی، سروری به عنوان رئیس مجمع، نجفی به عنوان منشی و شربیانی و کاشانی به عنوان ناظران انتخاب شدند.آخوندی رئیس کمیسیون بودجه در ابتدای مجمع گفت: دستور جلسه امروز مجمع، افزایش سرمایه شرکت واحد است چرا که لازم است شرکت واحد را برای اینکه از شمول قانون تجارت خارج شود افزایش سرمایه دهیم و ساختار مالی این شرکت از ۳۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.به گزارش ایسنا، تشکری هاشمی در ادامه مجمع گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی براساس قانون تجارت از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه اش به عنوان ضرر و زیان ثبت شده یا باید منحل شود، یا باید افزایش سرمایه دهد و یا باید کاهش سرمایه داشته باشد که نمی توانیم این شرکت را منحل و یا کاهش سرمایه دهیم. به همین دلیل افزایش سرمایه در دستور کار قرار دارد.وی با بیان اینکه تقریبا هر سال بحث افزایش سرمایه این شرکت را داریم، گفت: اما اینکه چرا این شرکت زیان ده است، به نظر می رسد شرکت واحد و معاونت حمل و نقل باید لایحه ای بیاورند تا راه های مدیریت هزینه و درآمد را تشریح کنند و پیشنهاد می شود این مسئله به عنوان یک بند مجمع لحاظ شود.آخوندی در واکنش به این پیشنهاد گفت: دستور جلسه مجمع از روزهای قبل مشخص شده و این پیشنهاد می تواند در یک جای دیگر ارائه شود.به گزارش ایسنا، اعضای شورا با رأی موافق خود به افزایش سرمایه شرکت واحد رأی مثبت دادند.به گزارش ایسنا، اعضای شورا همچنین آقای مجید پرچمی را به عنوان کارشناسان شورا با تخصص لازم و سوابق مرتبط جهت عضویت در شورای فنی شهرداری تهران انتخاب کردند.
تصویب افزایش سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در شورای شهر 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه