در حوزه صنعت متاسفانه کار نکردیم  و با خلاء مواجه هستیم 

مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین گفت: کشاورزی حوزه بسیار مهمی است، اشتغال و امنیت غذایی در کشورها ایجاد می کند و هلدینگ تلاش برای استقلال کشاورزی و امنیت غذایی را در دستور کار خود قرار داده است.به گزارش اقتصادسرآمد، دکتر محسن محمدی مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین در نشست خبری با اشاره به موضوع بالا ادامه داد: هلدینگ صنایع عمومی تامین یکی از هلدینگ‌های ۹ گانه شستا می باشد که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بوده و این سازمان متعلق به ۴۰ میلیون کارگر، کارمند و بازنشسته است به همین جهت ما خود را پاسخگوی مردم می دانیم.محمدی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است و مقدمه آن توجه به اقتصاد سالم، پایدار و پیشرو در تولید است و این موضوعات باید احیا شود و ارزش افزوده ایجاد کند، ما نیز با توجه به تکیه بر این موضوعات، ایجاد اشتغال و خودباوری و عزتمندی را تقویت کردیم و هلدینگ یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه ها است.وی ادامه داد: تمرکز هلدینگ بر روی کشاورزی و صنعت است که بخش مهمی از تولید داخل را تشکیل می دهد. هلدینگ خود را مسئول احیای حقوق عامه میداند ما میخواهیم پیش رو باشیم و از اموال مردم حفاظت کنیم رسالت ملی ما امنیت غذایی است که بتوانیم یکی از پایه های این امنیت باشیم و سهم قابل توجهی در تولید داشته باشیم همچنین تسهیلگر برای مردم باشیم تا بخش خصوصی هم رشد پیدا کند ما سعی کردیم در حوزه خودکفایی گام برداریم.محمدی افزود: شیر و نهاده های دامی که از ارکان مهم حوزه کشاورزی است و باید بگویم متاسفانه تولید شیر در کشور به میزان کافی نیست چون نسبت به متوسط سرانه جهانی یک سوم تا یک چهارم سرانه جهانی مصرف داریم که به صورت بلند مدت روی سلامت مردم اثر گذار خواهد بود، مصرف شیر به صورت غیر مستقیم برای حوزه سلامت مردم بسیار مهم است و هزینه های درمان را کم می کند که صرفه جویی برای تامین اجتماعی و کم شدن هزینه های درمان را به دنبال خواهد داشت، باید بگویم محصولات کشاورزی برای کشور راهبردی محسوب می شوند.مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین ادامه داد: محصولات لبنی و پروتئینی یکی از مهم‌ترین محصولات در کشور هستند و ما نیز در آنها کمبود داریم در برخی نقاط کشور با توجه به کمبود منابع آبی بهره وری لازم را نداشته ایم که با استفاده از جوانان و نخبه‌ها توانستیم تحول ایجاد کنیم و بخش قابل توجه نیاز داخلی را تامین کنیم یا الگوسازی کنیم، ما برای همه اینها برنامه های مفصل داریم.مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین در مورد صنعت نیز گفت: در موضوع صنعت متاسفانه به اندازه کافی کار نشده است و با خلاء مواجه هستیم حدود یک سوم نیاز داخل به صورت قاچاق می شود و تولید داخل از نظر کیفیت و کمیت کافی نبوده است و ما سعی کردیم در برند های قدیمی مثل پارس الکتریک و لوازم خانگی پارس کیفیت را ارتقا دهیم و نگاه به بازارهای صادراتی نیز داشته باشیم.
در حوزه صنعت متاسفانه کار نکردیم  و با خلاء مواجه هستیم 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه