صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات ارزی ممنوع شد

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران شرح ماده (۵۲) دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه های داخلی- ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ۰۱/۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه های داخلی – ریالی را ابلاغ کرد.بر اساس این دستور العمل که در جلسه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.همچنین، موسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط خود نیستند و صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت ۱۰۰ درصد وجه ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه است.
 صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات ارزی ممنوع شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه