برای صنعتی‌سازی ساخت مسکن باید روش‌های تامین مالی تغییر کند


نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن با حضور علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور، محمد آیینی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس برگزار شد.به گزارش اقتصادسرآمد، مدیرعامل بانک مسکن در این همایش گفت: یکی از الزامات تامین مالی و ساخت مسکن با کیفیت و ارزان، صنعتی‌سازی است.وی افزود: طول دوره مشارکت شرکت‌های ساخت مسکن و انبوه‌سازان حداقل ۲۴ ماه است که صنعتی‌سازی زمان این دوره را کاهش می‌دهد و متعاقب آن سیستم بانکی نیز هم راستای صنعتی‌سازی باید با اصلاح روش زمان تامین مالی را کاهش دهد.وی افزود: یکی از موضوعات اصلی فرآیند تامین مالی این است که طی آن بازار سرمایه و انبوه سازان به یکدیگر متصل شده و باید محدودیت‌ها در این حوزه برطرف شود.شایان با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است و تغییر در نظام بانکی باید اتفاق بیفتد، گفت: فروش متری مسکن از جمله ابزارهای نوین مالی است و بانک مسکن قصد دارد ذیل این موضوع تغییراتی در رژیم سپرده‌گذاری خود ایجاد کند که این مساله منوط به مجوز شورای فقهی سازمان بورس است.
برای صنعتی‌سازی ساخت مسکن باید روش‌های تامین مالی تغییر کند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه