21 و 22 آذر ماه برگزار می شود؛

کارگاه آموزشي - ترويجي بررسي اقتصادي، اجتماعي پرورش ماهيان دريایي در قفس سواحل در چابهار

كارگاه آموزشي - ترويجي بررسي اقتصادي، اجتماعي پرورش ماهيان دريایي در قفس سواحل 21 و 22 آذر ماه در سالن جلسات منطقه آزاد چابهار برگزار مي شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در اين كارگاه آموزشي دو روزه، مدرسيني از بخش هاي اجرايي، تحقيقاتي و خصوصي انتخاب شده اند كه آخرين دستاوردها در زمينه توسعه پرورش ماهي در قفس در ايران را ارائه مي كنند.
لازم به ذكر است وضعيت پرورش ماهيان دريايي در جهان و ايران(مروري بر آمار فائو و ارزيابي كشوري)، اصول طراحي سايت هاي مزرعه پرورش در پهنه هاي دريایي) پلي گون ها (پشتيباني وجانمايي آن ها) فواصل مزارع، نيازهاي ساحلي و...( بررسي گونه هاي قابل پرورش ماهيان دريائي در قفس آب هاي جنوب كشور، ارائه بيوتكنيك پرورش ماهيان سي بس آسيايي) برخي از موضوعات مورد بحث است.
همچنين تكثير بچه ماهي، نرسري، پرورش در سنين مختلف، تغذيه، سياست هاي اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان در زمينه پرورش ماهي درقفس دربرنامه هفتم توسعه،قفس هاي مناسب براي اقليم سواحل مَكُران، عوامل موثر بر انتخاب قفس، عوامل موثر بر رفتار قفس، اصول طراحي قفس هاي نيمه غوطه ور(tlc) )، تحقيقات در زمينه پرورش ماهي درقفس سواحل استان سيستان و بلوچستان، تحقيقات تكثير و آداپتاسيون پرورش گونه هاي بومي ماهيان دريائي در جنوب ايران، مسائل زيست محيطي و ايمني زيستي، مدلينگ اقتصادي پرورش ماهي درقفس، پايلوت سرمايه گذاري در مقياس صنعتي شامل نيروي انساني مورد نياز، هزينه هاي سربار، تحليل مالي پروژه، هزينه فايده و تصميم گيري، قفس هاي مقياس كوچك و الگوي توسعه در ابعاد خانوادگي با نمونه هاي بين المللي، توانمند سازي جوامع محلي با پرورش ماهيان دريائي و نحوه ورود جوامع محلي به پرورش ماهيان دريایي با تاكيد بر قفس هاي كوچك از ساير مباحثي است كه در اين كارگاه آموزشي –ترويجي عنوان مي شود.علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند تا 19 آذرماه اطلاعات خود را به تلفن همراه  09195684104 ارسال و يا با تلفن ثابت 02144241352هماهنگي هاي لازم را داشته 
باشند. 
گفتني است به شركت كنندگان گواهي پايان دوره اعطاء مي شود.
کارگاه آموزشي - ترويجي بررسي اقتصادي، اجتماعي پرورش ماهيان دريایي در قفس سواحل در چابهار
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه