سه اولویت بهره‌وری استان اردبیل برای سال آینده تعیین شد


اردبیل - استاندار اردبیل بهره‌وری در بخش آب، کشاورزی و صنعت را سه اولویت تحقق اهداف بهره‌وری در این استان طی سال آینده اعلام کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدحامد عاملی در نشست کمیته بهره‌وری استان اردبیل با تأکید بر لزوم پرهیز از اقدامات شعاری و کلیشه‌ای در زمینه ارتقای بهره‌وری، خواستار تدوین برنامه عملیاتی در این سه حوزه برای تحقق بهره‌وری شد.
وی افزود: دستگاه‌های متولی بخش آب ، کشاورزی و صنعت، برای تحقق ارتقای بهره‌وری نیازمند برنامه عملیاتی با توجیه فنی و اقتصادی هستند.
استاندار اردبیل بیان کرد: ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری با مدنظر قرار دادن نیازمندی‌ها و محل‌های تامین اعتبار آن در حوزه‌های آب، کشاورزی و صنعت و نیز توجه به اقدامات اجرایی با توجیه فنی و اقتصادی در تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری و استفاده از نظر موسسات دانش‌بنیان باید مورد توجه دستگاه‌ها قرار بگیرد.وی افزود: در حوزه بهره‌وری باید مسائل را به‌صورت تخصصی مشخص و ریشه‌یابی کرده و اقدامات پیشران برای ارتقای بهره‌وری تعیین کنیم.
سه اولویت بهره‌وری استان اردبیل برای سال آینده تعیین شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه