معاون فناوری های نوین بانک مرکزی

به دنبال سیستم پرداخت 24 ساعته تسهیلات خُرد  هستیم


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک توسط مردم در سال های گذشته، گفت: بدنبال آن هستیم که پرداخت تسهیلات خرد به مردم ۲۴ ساعته شود.
به گزارش اقتصادسرآمد،  مهران محرمیان در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های ‌پرداخت، اظهارداشت: رشد سالانه تراکنش ها در شبکه بانکی کشور ادامه دارد. این در حالی است که یکی از نگرانی ها این بود که با اجرای برخی از پروژه ها در راستای ایجاد شفافیت، روند افزایشی آن کاهش یابد.
وی با بیان اینکه نرخ استفاده از فناوری های مالی در دنیا براساس آمار مکنزی در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان رشد استفاده از فناوری های مالی در کشورهای مختلف دنیا تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد اگرچه متوسط رشد درآمد از محل فناوری های مالی هم در دنیا رو به رشد است، ضمن آنکه این رقم در خاورمیانه و آمریکای لاتین بالاتر است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی معتقد است: تا سال 2030 و براساس آمار موسسه مکنزی، درآمدهای صنعت پرداخت در دنیا بیش از پیش روبه رشد خواهد بود.محرمیان خاطرنشان کرد: در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک ها از یک طرف با دغدغه ها و مشکلات خود و از طرف دیگر فناوران مالی با دغدغه های خود که معمولا در تضاد یا تناقض با بانک ها است، حضور دارند و این در حالی است که نهاد تنظیم گر باید در این بین حاضر بوده و به دغدغه های خود نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی، تاب آوری و بانکداری باز در صدر نیازمندی های بانک های مرکزی و شبکه بانکی قرار دارند، اظهار داشت: براساس پژوهشی که دانشگاه هاروارد انجام داده، ایران از نظر زیرساخت و داده اکنون در شرایط خوب زمینه استفاده از هوش مصنوعی قرار دارد و در حوزه فناوری هم وضعیت ما نسبتا خوب ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: بدنبال شرایطی هستیم که مقررات ما قابل خواندن توسط ماشین باشد و به طور خودکار مقررات در سامانه های مختلف اجرایی شود.محرمیان تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه انتظارات تورمی در شرایط خوبی به سر می بریم و هر ساعت می توانیم متوجه شویم که انتظارات تورمی چه تغییراتی داشته است. نقشه راه هوش مصنوعی نیز در بانک مرکزی تدوین شده و مرکز تعالی هوش مصنوعی در صنعت بانکی هم راه اندازی خواهد شد.
به دنبال سیستم پرداخت 24 ساعته تسهیلات خُرد  هستیم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه