ممنوعیت هرگونه صید و صیادی در منابع آبی دریاچه سد ارس و حسنلوی نقده 


مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: فعالیت‌های صید و صیادی از منابع آبی دریاچه سد ارس و حسنلوی نقده ممنوع است و با متخلفان در صورت مشاهده موارد احتمالی برابر مقررات برخورد می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، منصور لطفی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به شروع زود هنگام فصل تخم‌ریزی طبیعی ماهیان موجود در دریاچه‌های پشت سدهای استان و ضرورت حفاظت از ذخایر آبزیان، بهره برداری پایدارو اشتغال، هرگونه فعالیت صید و صیادی از منابع آبی دریاچه سد ارس و سد حسنلوی نقده تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: ممنوعیت صید و صیادی در این منبع آبی با هدف زاد و ولد ماهیان و حفظ ذخایر منابع آبی یاد شده انجام می شود.
لطفی افزود: از بین تمام منابع آبی استان، ارس دارای اهم،یت ویژه‌ای است چرا که با تقویت ذخایر آن می‌توان به اشتغالزایی در این منطقه مرزی کمک شایانی کرد.
ممنوعیت هرگونه صید و صیادی در منابع آبی دریاچه سد ارس و حسنلوی نقده 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه