کاهش قیمت ماهی قزل‌آلا در میادین میوه و تره بار


سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، از کاهش قیمت ماهی قزل آلا در بازارهای میوه و تره بار خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس تازه‌ترین نرخ نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع ماهی قزل‌آلا در این مراکز کاهش یافت.بر این اساس هر کیلوگرم قزل‌آلای تازه رنگین کمان از ۷۸ هزار تومان به ۷۴۸۰۰ تومان، قزل‌آلای تازه گوشت نارنجی از ۸۰ هزار تومان به ۷۶,۸۰۰ تومان و قزل‌آلای زنده از ۸۸ هزار تومان به ۸۴,۸۰۰ تومان کاهش خواهد یافت.بر اساس این گزارش، قیمت سایر آبزیان در میادین میوه و تره بار ثابت مانده که از جمله می‌توان به هر کیلوگرم ماهی آمور با قیمت ۵۵ هزار تومان، ماهی بیگ‌هد با قیمت ۳۵ هزار تومان، ماهی تیلاپیا با قیمت ۴۴ هزار تومان، ماهی روهیتا با قیمت ۶۰ هزار تومان، ماهی فیتوفاگ با قیمت ۳۳ هزار تومان و ماهی کپور با قیمت ۴۴ هزار تومان
 اشاره کرد.
کاهش قیمت ماهی قزل‌آلا در میادین میوه و تره بار
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه