مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی

فرصت‌های ترانزیتی ایران برای روسیه محصور در تحریم‌ها

دبیر انجمن کشتیراتی اظهار داشت: وقتی واکنش صحیحی از سوی دولت رخ نمی دهند به مفهوم سوءمدیریت و بی‌تدبیری است. مانند اتفاقی که در تحریم کشورهای حوزه خلیج فارس(قطر) رخ داد و ایران در آن شرایط تمام فرصت‌‌ها و امتیازات را به صورت یکجا به ترکیه واگذار کرد یا در تخاصمی که بین ترکیه و روسیه اتفاق افتاد ایران هیچ اقدامی انجام نداد و از استفاده از تمام قابلیت‌هایی که داشتیم، دریغ کردیم.به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پلمه درباره فرصت‌هایی که مسیرهای ترانزیتی ایران می‌تواند برای روسیه در شرایط تحریم‌های اروپا و امریکا داشته باشد، اظهار داشت: اعتقاد دارم جنگ توسط هر کشوری که شروع شود یک عمل قبیح است اما در عین حال این جنگ از لحاظ اقتصادی، فرصت‌های بسیار خوبی را ایجاد کرده‌ و در صورتی که مدیریت و تدبیر صحیح برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده، اجرایی شود نتایج خوبی را از لحاظ اقتصادی به ویژه در حوزه ترانزیت و سایر خدمات لجستیکی برای  ایران در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: طبیعی است که در مخاصمه به وجود آمده اروپا و آمریکا و سایر متحدان تحریم‌های اقتصادی متعددی را متوجه روسیه می‌کنند کما اینکه در حال حاضر مسیرهای هوایی خود را به روی روسیه بسته‌اند و همزمان اروپا ورود تمام کشتی‌های روسی یا تحت پرچم روسیه را ممنوع اعلام کرده و به دنبال آن مناسبات تجاری بین این کشورها قطع شده‌است. دبیر انجمن کشتیرانی ایران افزود: وقتی دسترسی‌های متداول و متعارف حمل کالا از روسیه به اروپا و یا بالعکس مسدود شود به این معنا نیست که پس از این روسیه در تحریم صد درصدی قرار گرفته و هیچ گونه عملیات حمل به/ از روسیه انجام نمی‌شود. پلمه با بیان اینکه در این شرایط ایران از طریق آبراه‌هایی که به روسیه متصل می‌شود و از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای می‌تواند از صادرات و واردات آن کشور کسب سهم کند، گفت: می‌دانیم که کریدور ریلی که چین را از طریق روسیه به اروپا متصل می‌کرد و همچنین کریدور دیگری که در شمال روسیه فعال بود، متوقف شده‌ به همین دلیل حجم قابل توجهی از بارهای این دو کریدور به سمت کریدور میانی و کریدور تراسیکا معطوف شده‌ از این رو ضرورت دارد در این شرایط سازمان بنادر و و دریانوردی و شرکت راه آهن برای جذب بارهایی که از چین به سمت اروپا در تردد بودند، از فرصت پیش آمده، استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه برای احیای راه ابریشم سنتی می‌توان از این شرایط استفاده کرد، گفت: از مسیر راه ابریشم سنتی می‌شود برای ارسال کالا از مسیر ریلی چین، CIS ایران و ترکیه و در نهایت ارسال کالا به اروپا استفاده کرد. 
فرصت‌های ترانزیتی ایران برای روسیه محصور در تحریم‌ها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه