قرار بود متروپل ۶ طبقه باشد، اما به ۱۰ طبقه رسید


احمد وحیدی گفت: پروژه متروپل سال ۹۶ شروع شده و چندسال همراه با تخلف ساخته شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر کشور در در نشست هیات‌دولت از بازدید میدانی خود از حادثه ساختمان آبادان گزارش داد و گفت: پروژه متروپل سال ۹۶ شروع شده و چندسال همراه با تخلف ساخته شده است؛ قرار بود متروپل ۶ طبقه باشد اما در دو مرحله به ۱۰ طبقه رسیده است.به گفته احمد وحیدی شرایط متروپل از پلاسکو پیچیده تر است.چند روز پیش هم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان با حوادث مشابه در کشور از جمله پلاسکو قابل مقایسه نیست، تاکید کرده بود که به دلیل بافت منطقه و وضعیت نامناسب ساختمان با عملیات و کار بسیار پیچیده ای در جست و جو و آواربرداری مواجه هستیم.
قرار بود متروپل ۶ طبقه باشد، اما به ۱۰ طبقه رسید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه