میانگین داروهای موجود در یک نسخه در ایران دو برابر میانگین جهانی


معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعداد داروهای موجود در یک نسخه در ایران دو برابر میانگین جهانی است.به گزارش اقتصادسرآمد،دکتر یونس پناهی با اشاره به اینکه در حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیش از ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی وجود دارد، اظهار کرد: این مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور ایجاد شده است.وی با بیان اینکه یک سری از این مراکز تحقیقات، سیاست گذاری در مورد سلامت است، افزود: یکی از مواردی که در سیاست گذاری سلامت مطرح است این است که بیایم آیتم هایی که موجب ارتقای سطح سلامت در جامعه می شود را مورد بررسی قرار دهیم.وی ادامه داد: در همین راستا یکی از نکات خیلی مهم در سیاست گذاری سلامت، اقتصاد سلامت و هزینه سلامت است که در این خصوص مراکز تحقیقاتی زیادی وجود دارند که بررسی های لازم را انجام می دهند که چگونه هزینه های سلامت را معقول و منطقی کنیم.دکتر پناهی بیان کرد: دارو یکی از راه هایی است که هزینه سلامت را افزایش می دهد که می توانیم با بهینه کردن مصرف آن، هزینه ها معقول و منطقی کرد.وی تصریح کرد: تعداد میانگین داروهای موجود در یک نسخه در دنیا عدد دو است این در حالی است که این تعداد در ایران بیش از آن و دو برابر است.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه یکی از ماموریت های مراکز تحقیقاتی این است که بررسی کند از چگونه می توان دارو را درست مصرف کرد، تصریح کرد: درست مصرف کردن دارو به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه دارو را تا چه میزان و تا چه مدت استفاده شود.
میانگین داروهای موجود در یک نسخه در ایران دو برابر میانگین جهانی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه