نابرابری بر مدار ثروت

علی  مصطفوی ثانی
نابرابری در ثروت عمیق‌ترین نوع نابرابری است و تقلیل نابرابری به نابرابری درآمدی نمی‌تواند تصویری دقیق از عمق نابرابری در جامعه را نشان دهد. در بررسی نابرابری گاهی اوقات درآمد و ثروت به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند اما درواقع این دو مفهوم یکسان نیستند. به‌طور مثال دو نفر که درآمد یکسانی دارند اما یکی مالک مسکن و دیگری فاقد مسکن ملکی است ازنظر رفاهی و فاصله طبقاتی، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند.از این منظر باید توجه داشت که لزوماً کاهش یا افزایش در درآمد به معنای تغییر واقعی نابرابری و رفاه در جامعه نیست. نابرابری در ثروت عمیق‌ترین نوع نابرابری است و تقلیل نابرابری به نابرابری درآمدی نمی‌تواند تصویری دقیق از عمق نابرابری در جامعه را نشان دهد.این نقص در نابرابری درآمدی را می‌توان در کشور سوئد مشاهده نمود به‌نحوی‌که معمولاً از سوئد به‌عنوان یکی از کشورهایی که نابرابری درآمدی در آن بسیار پایین است نام‌برده می‌شود که درآمد خانوارها در این کشور آن‌چنان تفاوت مشهودی ندارد و لذا به‌عنوان کشور موفق در کاهش نابرابری شناخته می‌شود اما سوئد از نابرابری عمیقی در ثروت رنج می‌برد.ضریب جینی یکی از شاخص‌های نابرابری است که می‌توان برحسب درآمد و ثروت سنجیده شود. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید رنگ کشورها نشان‌دهنده اندازه ضریب جینی یا به‌عبارتی‌دیگر نشان‌دهنده میزان نابرابری است، کشورهای قرمزرنگ وضعیت بدتری دارند و هرچه قرمز پررنگ‌تر شود، وضع نابرابری در آن کشورها بدتر می‌شود.نگاهی به وضعیت ضریب جینی درآمدی نشان می‌دهد که وضعیت ایران در ضریب جینی درآمدی چندان مساعد نیست و ایران جزء کشورهای با ضریب جینی درآمدی بالا است یعنی نابرابری درآمدی در کشور عمیق‌تر از دیگر کشورها برآورد می‌شود اما ضریب جینی ثروت نشان می‌دهد در مقایسه این شاخص...
ادامه در صفحه 2
نابرابری بر مدار ثروت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه