موازنه مثبت تنها راه سیاست خارجی ایران

ناصر حیرانی نوبری
در طول سیصد سال اخیر برای اولین بار در تاریخ است که انتخاب در تهران و بدست ایران است و قدرتها برای جذب و جلب انتخاب ایران رقابت می‌کنند.  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  ، با سلام و احترام ،اینجانب با توجه به بیش از چهل سال تجربه دیپلماتیک در جمهوری اسلامی ایران و تخصص کار با ابرقدرتها و داشتن نقش محوری در تنش زدائی و تنظیم روابط با روسیه، بر خود وظیفه دانستم در شرایط بسیار حساس کنونی نکاتی را ذیلا به استحضار برسانم: جهان کنونی جهان در حال گذار است گذر از جهان تک قطبی بسوی جهان چند قطبی، مشخصه جهان در حال گذار نه مشابه جهان تک قطبی و نه مشابه جهان دو قطبی و چند قطبی است. جهان در حال گذار  جهانی است که در آن سیستم امنیتی استراتژیکی نظام جهانی دچار بی ثباتی و سیالیت شده و ثبات و صلبیت نظامهای جهانهای تک قطبی و چند قطبی را ندارد. تاریخ نشان داده که جهان در حال گذار جهانی خطرناک است و در قرن بیستم دو جنگ جهانی  در جهان در حال گذار بوقوع پیوست. در جهان سیال در حال گذار کشورها فرصت برای توسعه سیطره و نفوذ خود میابند و لذا تحرکات توسعه طلبانه افزایش میابند و کشورها بسوی جایگاه یابی و جایگاه سازی جدید حرکت می‌کنند. بی ثباتی و سیالیت نظام جهان در حال گذار هم فرصت است و هم تهدید. اگر کشوری با هوشیاری و پویائی از سیالیت نظام جهانی بموقع بهره برداری و جایگاه یابی و جایگاه سازی کند توسعه نفوذ سیطره خواهد داد و گرنه اگر غفلت کند کشورهای دیگر برایش جایگاه سازی خواهند کرد و قلمرو و حوزه نفوذش را محدود خواهند نمود. مناقشه اخیر قره باغ و توسعه نفوذ ترکیه و رژیم صهیونیستی در جوار مرزهای شمال غربی ایران و تلاش آنها برای محدود کردن موقعیت ایران در منطقه قفقاز جنوبی نمونه اخیر این فرایند جهانی است. حرکت آمریکا برای مهار قدرت بزرگ و رو به فزونی چین و مهار تلاش روسیه برای کسب موقعیت از دست رفته ابرقدرتیش یعنی مقابله آمریکا در برابر ظهور قطبهای جدید...
ادامه در صفحه 2
موازنه مثبت تنها راه سیاست خارجی ایران
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه