در گفت و گو با اولین مدیر عامل منطقه آزاد انزلی مطرح شد

توسعه‌ای که توسعه نداشت

گروه بنادر و دریانوردی - وحیده اسماعیلی - «سید محمد رضا امامزاده واقفی»، اولین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی پیش ازآنکه به این سمت منصوب شود، با کارنامه پرباری در بخش خصوصی و دولتی به این منطقه وارد شد.رییس تاسیسات دانشگاه ملی از طرف شرکت جنرال تکنیک، رییس بخش صنعت و تاسیسات کارخانه هپکو اراک پیش از انقلاب و ریاست تاسیسات سد زاینده رود اصفهان، نمایندگی مجلس در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، استانداری اصفهان، قایم مقامی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به مدت ۱۲ سال و اولین فرمانده  سپاه گیلان به مدت یکسال از دیگر سوابق وی  در دوران فعالیت او پیش از ورود به منطقه آزاد انزلی بوده است. با وی از چگونگی انتخاب به مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی و عملکردش طی دوسال فعالیت به گفت وگو نشستیم.
شما اولین مدیر عامل منطقه آزاد انزلی بودید که ابتدا نامش گلشن بود. چطور شد شما را برای این مسئولیت انتخاب کردند؟
آنگونه که حدس می زنم آن زمان طبق قانون مصوب مجلس هیات دولت می بایست که اعضای هیات مدیره مناطق آزاد را انتخاب می کرد. آن زمان هیات دولت اختیارات خودش را در خصوص مناطق آزاد به شورای عالی مناطق آزاد تفویض کرده بود که مرکب از وزرای اقتصاد و صنعت و معدن بود. شورای عالی نیز بر مبنای پیشنهاد دبیر شورا، افرادی را برای هیات مدیره انتخاب کردند تا یک نفر را از میان اعضاء  بعنوان مدیرعامل معرفی کنند که بنده معرفی شدم.
فرایند انتخاب شما چگونه بود؟ با پیشنهاد چه کسی معرفی شدید؟
آنگونه که به خاطر دارم انتخاب  اولین هیات مدیره منطقه آزاد چند ماه به طول کشید و مدتی متوقف بود. همان زمان بین آقای حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و سلطانی فر استاندار وقت صحبت های زیادی در مورد انتخاب مدیرعامل در میان بود. مدتی طول کشید تا هماهنگی ایجاد شود و بین افرادی که مطرح بودند بنده مورد موافقت نهایی استانداری قرارگرفتم.
اعضای هیات مدیره چه کسانی بودند؟ چه فرد دیگری همزمان با شما کاندیدای پست مدیر عاملی منطقه آزاد انزلی بود؟
 هیات مدیره با حضور من و مرحوم روح الله قهرمانی چابک و هرمز ربانی تشکیل شد. از آنجایی که پیش ازآن یک سال سابقه حضوردر سپاه گیلان و در رشت حضور داشتم از نزدیک با دو شهر رشت و بندر انزلی آشنا بودم و به قوانین منطقه آزاد هم اشراف کامل داشتم براین مبنا از سوی دیگر اعضای هیات مدیره معرفی شدم. در ذهنم نیست چه افراد دیگری برای این پست مدنظر بودند اما گزینه هیات مدیره بنده بودم.
خودتان آن زمان به چه کاری مشغول بودید و آیا اساسا تمایلی به این سمت داشتید؟
 آن موقع قایم مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بودم. من کارمند دولت بودم و باید در جایی که برایم تعیین شده بود حضور پیدا می‌کردم. چون ازابتدای تشکیل دبیرخانه در آنجا حضور داشتم  و معتقد بودم مناطق آزاد گامی در توسعه کشور هستند این مسئولیت را قبول کردم. این مسئولیت از سال ۸۳ الی ۸۵ تا اوایل دولت احمدی نژاد ادامه داشت که بعد از آن خداحافظی کردم.
برنامه شما در اولین روزهای حضوردر منطقه آزاد انزلی چه بود؟ اساسا سازمان چه انتظاری از شما داشت و قرار بود با حضور شما چه گشایشی در منطقه آزاد ایجاد شود و چقدر به اهداف خود رسیدید؟
 از گذشته تشکیل مناطق آزاد در دنیا با هدف ایجاد کریدورهایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف بود تا این توسعه از طریق مناطق آزاد به سایر مناطق کشور منتقل شود. توسعه مانند باروت نیست که کبریت را روشن می‌کند. توسعه در یک منطقه از کشور ایجاد و بعد از آن به سایر مناطق دیگر منتقل می شود. در اروپا نیز ابتدا توسعه از مناطق شمالی آغاز شد و بعد آرام آرام به سایر شهرها و مناطق جنوبی گسترش پیدا کرد. آن دوره نیز با این هدف منطقه آزاد انزلی ایجاد شد.
    منطقه آزاد انزلی نیز بر مبنای اهداف توسعه ای و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی ایجاد می شد اما تا ما آمدیم مستقر شویم و منطقه آزاد انزلی را به لحاظ اداری ساماندهی کنیم دولت تعویض شد و احمدی نژاد رییس جمهور شد که لذا با کمال احترام عذر ما را خواستند.
در گام نخست نیز می بایست که منطقه آزاد انزلی با تصویب مجلس شورای اسلامی در محلی مستقر می‌شد. اولین کاری که می بایست انجام می‌دادیم، استقرار منطقه آزاد درمحل  پیش بینی شده بود. در حالیکه ابتدا صحبت ازاین بود که این توسعه از منطقه ویژه اقتصادی انزلی آغاز و به خود بندر توسعه پیدا کند. طبق این هدف، هیات دولت ایجاد منطقه آزاد انزلی را مصوب کرده بود.
منطقه آزاد انزلی نیز بر مبنای اهداف توسعه ای و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی ایجاد شد اما تا ما آمدیم مستقر شویم و منطقه آزاد انزلی را به لحاظ اداری ساماندهی کنیم دولت تعویض شد و احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید که لذا با کمال احترام عذر ما را خواستند.
اقدام مشخص شما در این دو سال به غیر از استقرار اداری منطقه چه بود؟ چه تعداد سرمایه گذار وارد منطقه کردید؟
تعداد محدودی سرمایه گذار داخلی جذب شدند منتها هدف اصلی جذب سرمایه گذاران خارجی بود. اتفاقا تیمی هم آمده بودند که بیمارستانی پیشرفته همراه با سرمایه گذاری داخلی و خارجی راه اندازی کنند که با تغییر دولت مواجه شد و بعد ازآن دیگر نمی دانم چه سرمایه گذارانی وارد منطقه شدند.
در ماههای نخست مدیریت با چه مشکلات و موانعی مواجه شدید و چه کسانی بیشتر به شما کمک کردند؟
متاسفانه هنوز بعد از چهل و چند سال از گذشت انقلاب، بحث توسعه در ذهن دولتمردان ارشد حکومت جا نیافتاده و آن چیزی که انتظار می رفت در خصوص همیاری و کمک برای تشکیل منطقه آزاد، تقریبا کسی به آن کمکی نکرد. اما به لحاظ اینکه بندر انزلی جز منطقه آزاد بود مسوول وقت همراهی و کمک کرد.   از زمانی که منطقه آزاد از زیر مجموعه معاونت رییس جمهور خارج و به زیرمجموعه اقتصاد و دارایی رفت آن مقام و منزلت قبل را از دست داد و به مثابه یکی از معاونت های  وزارت اقتصاد بدل شده است
توسعه‌ای که توسعه نداشت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه