رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین برگزار می‌شودرئیس ستاد کل نیروهای مسلح از برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه، چین و... در پاییز امسال خبر دادبه گزارش اقتصاد سرآمد ، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  اظهار داشت: بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به مرحله پایدار و پویا رسیده و به موازات حرکت دشمنان روز به روز توانمندی جمهوری اسلامی ایران از نظر تسلیحات، تجهیزات و توانمندی های انسانی با آموزش و رزمایش های پیشرفته رو به پیشرفت است.سرلشکر باقری تصریح  کرد: مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ما در امنیت کامل بوده و همه شاهد آن هستند. ما چه در مرزهای قطعی خشکی و آبی و چه در آب های سرزمینی و چه آب های انحصاری خود از منافعمان دفاع می کنیم. وی افزود: ما در آب های آزاد برای مقابله با دزدی دریایی و امنیت دریایی شناورهای تجاری و نفتکش خود فعال هستیم و در جهت دیپلماسی دفاعی با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه روابط رو به گسترشی داشته و تفاهم نامه های متعددی داریم. هم وزارت دفاع و هم نیروهای مسلح تفاهم نامه و رفت و آمد دارند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه وزارت دفاع و هم نیروهای مسلح تفاهم نامه و رفت و آمد در فعالیت‌های گوناگون آموزشی، تجهیزات، انتقال تجربه و رزمایش های مشترک داریم.
رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین برگزار می‌شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه