پایان مهلت صید میگو در خلیج‌فارس


معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: با پایان مهلت صید میگو از ۲۹ شهریور ماه در آب‌های این استان، یکهزار و ۳۱۸ تن از این نوع آبزی دریایی صید شد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،بهزاد حیدری معاون صید و ماهیگیری شیلات استان بوشهر  اظهار داشت: براساس گزارش گشت تحقیقات پژوهشکده میگو و مصوبه کمیته صید استان بوشهر، صید میگو برای یکهزار و ۳۹ شناور شامل لنج و قایق از ۱۸ مرداد ماه در آب‌های سرزمینی این استان در خلیج فارس آغاز شد و تا پایان روز ۲۹ شهریور ماه ادامه داشت. 
وی بیان کرد: صیادان این استان در مدت ۴۳ روز صید موفق به صید یکهزار و ۳۱۸ تن میگو از آب‌های خلیج فارس شدند که این میزان صید نسبت به دو هزار و ۲۰۰ تن صید سال گذشته ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.حیدری اضافه کرد: براساس داده های حاصله از گشت پژوهشی تحقیقاتی مرکز پژوهشکده میگوی کشور نوسانات جوی، افزایش دما، صید غیر مجاز، مخرب و خارج از فصل ترال حضور شناورهای غیر مجاز و بی هویت در پیک تخم ریزی از جمله عوامل کاهش میزان صید در سال جاری اعلام شده است.
وی یادآور شد: ۷۸ درصد میگوی صید شده در استان بوشهر از گونه ببری و ۲۲ درصد سفید بوده است.
پایان مهلت صید میگو در خلیج‌فارس
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه