بانک ملت برترین بانک ایران شد


بانک ملت بر اساس رتبه بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی ایران، رتبه نخست را در بین بانک ها و موسسات اعتباری در شاخص فروش بر اساس عملکرد مالی سال 1400 از آن خود کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس رتبه بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی ایران، این بانک موفق شد در رتبه بندی 500 شرکت بزرگ کشور در سال 1401، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری کشور روی سکوی نخست قرار گیرد.بر اساس این گزارش، میزان فروش بانک ملت در سال 1399 حدود 896.838 میلیارد ریال( 89 هزار و 683 میلیارد تومان بوده که این مبلغ در سال 1400 به 1.238.996 میلیارد ریال( 123 هزار و 900 میلیارد تومان) افزایش یافته است.تنها دو بانک در بین 10 شرکت برتر ایران در رتبه بندی سال 1401 سازمان مدیریت صنعتی قرار گرفته اند.بر اساس این گزارش، بانک ملت در بین کل 500 شرکت بزرگ کشور نیز رتبه ششم را از نظر فروش که اصلی ترین شاخص رتبه بندی شرکت های برتر ایران محسوب می شود به خود اختصاص داد.در عین حال، بانک ملت که همواره جزو 10 شرکت برتر کشور بوده است، در شاخص ارزش افزوده هم روی سکوی نهم قرار گرفت.بانک ملت موفق شده است در سال 1400 ارزش افزوده ای معادل 338.637 میلیارد ریال را برای ذینفعان این بانک خصوصی ایجاد کند.
بانک ملت برترین بانک ایران شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه