مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد:

افزایش ۵۳ درصدی ورودی  افسری دریایی


مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه توسعه کمّی و کیفی دریانوردان کشور در دستور کار قرار دارد، گفت: شاهد رشد ۵۳ درصدی ورودی افسری دریایی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی‌اکبر مرزبان اقدامات انجام شده برای ممیزی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) را تشریح کرد و افزود: ممیزی آیمو از ایران در پاییز سال آینده انجام می‌شود و وضعیت اجرای الزامات ۶ کنوانسیون اصلی به ویژه «سولاس» و «مارپل» توسط تیم ممیزی طبق یک چک لیست مورد ممیزی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: به این منظور و با هدف آمادگی برای اجرای موفق طرح ممیزی، اقدامات متعددی در طول ۶ ماه گذشته انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به پیش ممیزی بخش ذی‌ربط ستاد و بنادر کشور و استخراج یافته‌ها، تهیه کتابچه ممیزی بر اساس الگوی آیمو، تهیه استراتژی ملی دریایی در شرف طرح در هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، تصویب طرح استقرار سیستم کیفیت در حوزه دریایی، تشکیل تیم‌های ممیزی درون سازمانی و برقراری ارتباط و تعامل نزدیک با بخش ممیزی آیمو برای انجام هماهنگی‌ها و تهیه مقدمات لازم برای انجام ممیزی در موعد مقرر، اشاره کرد.
مرزبان در مورد رسیدگی به شکایت دریانوردان ایرانی و خارجی شاغل در کشتی‌های تحت پرچم ایرانی و خارجی، گفت: با توجه به دریافت موضوعات مختلف مربوط به دریانوردان اعم از ایرانی و خارجی در ۶ ماه نخست ١٤٠٢، بیش از ۲۵۰ مورد درباره مسائل مختلف مورد بررسی و پیگیری گروه MLC قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کمی و کیفی دریانوردان، بیان‌داشت: پیگیری افزایش دوره‌های افسری رفع موانع کارورزی، افزایش اساتید دریایی، افزایش تعداد مراکز آموزش دریانوردی (هنرستان‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای) و تهیه منابع و مراجع آموزش دریانوردی استاندارد از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار دارد.این مسوول با اشاره به تصویب بازنگری جامع کنوانسیون STCW (کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان) در کمیته فرعی HTW و نیز کمیته MSC، خاطرنشان‌کرد: قرار است کنوانسیون مذکور در مدت سه سال بازنگری شود و با توجه به جایگاه ممتاز ایران در حوزه STCW در نظر است با تشکیل کارگروه‌های قوی و استفاده از توان کارشناسی در مراکز آموزش دریانوردی کشور و نیز شرکت‌های کشتیرانی، نسبت به اعلام مواضع و ارسال اسناد به کمیته مذکور اقدام شود تا از این طریق نقش‌آفرینی ایران در مجامع بین‌المللی افزایش یابد.
افزایش ۵۳ درصدی ورودی  افسری دریایی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه