حسینی در بازدید از ظرفیت‌های آبزی پرورشی قشم خبرداد

تولید دو برابری میگوی پرورشی در دستورکارشیلات ایران

رییس سازمان شیلات ایران گفت: ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به پرورش آبزیان در هرمزگان منجر به افزایش ۲ برابری تولید میگوی پرورشی در کشور خواهد شد و میزان تولید به ۶۰ هزار تُن معادل ۲ برابر تولید فعلی می رسد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید حسین حسینی در بازدید از ظرفیت‌های آبزی پرورشی شهرستان قشم که به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش آبزیان در استان انجام شد، افزود: اراضی مستعد پرورش میگو در استان هرمزگان افزون بر ۵۰ هزار هکتار است که از این میزان افزون بر ۹ هزار هکتار آن در منطقه مهرگان شهرستان بندرلنگه قرار دارد و فرصتی برای سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه افزایش تولید آبزیان پرورشی مساوقی با افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور است، بیان کرد: باتوجه به صادراتی بودن میگوی پرورشی، در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار تن میگو به ارزش۱۸۰ میلیون دلار صادر شد که برای کشور ارزآوری بسیار مناسبی داشته است.
رییس سازمان شیلات ایران اظهار کرد: شیلات به عنوان یکی از ظرفیت‌های بسیار بالقوه هرمزگان بوده که می‌تواند به عنوان یک نقطه قوت برای ایجاد سرمایه‌گذاری پایدار در جهت توسعه اشتغال و رونق این استان و کشور بر روی آن تکیه کرد.حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بسیار مناسب استان هرمزگان به‌ویژه در حوزه تکثیر و پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس گفت: استان هرمزگان توانسته با برخورداری از ظرفیت‌های شیلاتی خود رتبه نخست تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص دهد که این موضوع بیانگر نقش مهم شیلات هرمزگان در جایگاه جهانی شیلات کشور است.مدیرکل شیلات هرمزگان نیز در این بازدید با اشاره به اینکه امکان سرمایه‌گذاری در زمینه تکثیر و پرورش ماهی در قفس، تکثیر و پرورش سایر آبزیان، امکان سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع مختلف تبدیلی شیلات از ظرفیت‌های شیلاتی استان است، گفت: در صورت حمایت و ورود سرمایه‌گذاران توانمند شاهد توسعه بیش از پیش این شهرستان در زمینه‌های شیلاتی خواهیم بود.مسعود بارانی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب هرمزگان در حوزه آبزی پروری و لزوم حمایت از توسعه صنعت شیلات با توجه به صادراتی بودن محصولات شیلاتی بیان کرد: تولید آبزیان پرورشی راهی مطمئن برای افزایش ارزآوری در کنار تامین امنیت غذایی است.
وی، وجود ظرفیت‌های پرورش میگو، مراکز تولید و تکثیر لارو میگو، امکانات صید صنعتی و همچنین قابلیت پرورش ماهیان در قفس (باشناسایی قابلیت تولید ۱۱۳هزار تن) را از دیگر ظرفیت‌های مهم بخش شیلات استان هرمزگان عنوان کرد.معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران به همراه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه پایدار و امورفناوری وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت ماهان و تیم اقتصادی وی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران و مدیرکل شیلات هرمزگان از ظرفیت‌های آبزی پروری شهرستان قشم به منظور سرمایه گذاری در این حوزه بازدید کردند.
 تولید  دو برابری  میگوی  پرورشی  در دستورکارشیلات ایران
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه