در صورت عدم ورود دولت، مجلس طرح خواهد داد

ضرورت تسهیل فرایند جذب نیرو در سازمان بنادر و دریانوردی

رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسهیل فرایند جذب نیروی دریایی و بندری مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد و گفت: دولت باید در راستای ساماندهی نیروی انسانی سازمان بنادر به مجلس لایحه ارائه کند و در غیر اینصورت، مجلس نسبت به این موضوع ورود می کند و طرح ارائه خواهد کرد‌.به گزارش اقتصادسرآمد، عادل نجف زاده با اشاره به ضرورت تسهیل فرایند جذب نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان تخصصی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی وظیفه ریل گذاری و قانون گذاری دارد و دولت باید در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی عزم جدی داشته باشد و به طور حتم نمایندگان مجلس از بعد نظارتی نسبت به مسئله ورود خواهند کرد.وی با تاکید بر اینکه دولت به منظور ساماندهی نیروی انسانی مورد سازمان بنادر و دریانوردی باید لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، گفت: تامین نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی یک ضرورت برای حمل و نقل دریایی و اقتصاد کشور است و به هیچ وجه کمبود نیروی انسانی در این سازمان قابل توجیه نیست.رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس افزود: اگر قصد داریم شاهد پویای رشد تولید ناخالص ملی، ارتقا سطح حمل و نقل دریایی و اقتصاد کشور باشیم به طور حتم باید از نیروی انسانی توانمند در حوزه دریایی و بندری بهره مند شویم.وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با حداکثر توان در راستای تامین منابع انسانی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی در کنار این سازمان خواهد بود و هر موضوعی که به سود اقتصاد ایران و حمل و نقل دریایی کشور باشد از آن حمایت خواهد کرد.نجف زاده با بیان اینکه در صورت نیاز به طور حتم مجلس شورای اسلامی نسبت به تسهیل جذب نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی از طریق ارائه طرح اقدام خواهد کرد، گفت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی یا باید از طریق ارائه لایحه از طرف دولت یا ارائه طرح از سوی مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرد چرا که این مسئله یک ضرورت بسیار مهم برای حمل و نقل دریایی ایران و اقتصاد کشور است.وی با اشاره به اینکه افزایش بهره وری و بازدهی در هر مجموعه و حوزه ای، بدون نیروی انسانی کارآمد امکان پذیر نیست، عنوان کرد: حوزه دریایی و بندری یک مقوله تخصصی است و به طور حتم نیازمند نیروی انسانی مجرب، متخصص و کارآمد است.
ضرورت تسهیل فرایند جذب نیرو  در سازمان بنادر و دریانوردی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه