بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

متاسفم که می گویم امروز نسبت به قبل اطمینان کمتری درمورد دستیابی به توافق دارم

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد آخرین پاسخ ایران درمورد پیش نویس توافق احیای برجام اظهار نظر کرد.
بورل با اشاره به دیدگاه های ایران که اخیرا برای او و امریکا ارسال شده، گفت: باید درمورد آخرین پاسخی که گرفتم بگویم که اگر هدف به نتیجه رساندن سریع توافق باشد، کمکی به آن نخواهد کرد.
وی افزود: بنابراین کاری که من انجام می‌دهم، ادامه مشورت با سایر اعضای برجام، به‌ویژه ایالات متحده است.
بورل اضافه کرد: زیرا این درخواستی است که باید توسط ایالات متحده به طور خاص انجام شود... در مورد چگونگی اقدام. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: متاسفم که می گویم امروز نسبت به قبل در مورد دستیابی به توافق اطمینان کمتری دارم.
متاسفم که می گویم امروز نسبت به قبل اطمینان کمتری درمورد دستیابی به توافق دارم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه