جذب سرمایه گذار در سواحل مکُران  با رفع موانع و تقویت زیر ساخت‌ها

معاون گردشگری کشور گفت: در کنار رفع موانع، اعطای مشوق‌ها و امتیازات ویژه برای جذب سرمایه‌گذار در سواحل مکران الزامی است و زیرساخت‌ها به موازات این موارد باید تقویت شود.به گزارش اقتصادسرآمد، علی‌اصغر شالبافیان، ‏ معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به اینکه بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل مکران در اولیت برنامه ششم توسعه قرار داشت، اما به دلیل نداشتن الگوی توسعه گردشگری، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.معاون گردشگری کشور با بیان اینکه باید ا‌لویت‌ها در توسعه سواحل مکران مشخص شود بر ایجاد گفتمان تاکید کرد و افزود: تا زمانی که الگوی توسعه نداشته باشیم و گفتمان ایجاد نشود، دچار اعوجاج خواهیم شد و نباید انتظار توسعه در این منطقه داشته باشیم.وی پیش از تقویت زیرساخت‌ها، رفع موانع برای سرمایه‌گذاران را مهم عنوان کرد و گفت: تا مادامی که موانع سرمایه‌گذاری رفع نشود، انگیزه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها از سوی سرمایه‌گذاران وجود نخواهد داشت. قوانین و آیین‌نامه‌ها متناسب با توسعه بازنگری نشده‌اند و ساختار‌های موجود، سرمایه‌گذاران را دچار بلاتکلیفی کرده است.معاون گردشگری کشور در کنار رفع موانع، اعطای مشوق‌ها و امتیازات ویژه برای جذب سرمایه‌گذار در این منطقه الزامی عنوان کرد و تقویت زیرساخت‌ها را به موازات این موارد مفید دانست.
جذب سرمایه گذار در سواحل مکُران  با رفع موانع و تقویت زیر ساخت‌ها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه