دوره جدید آموزشی  «عملیات پایانه مسافر دریایی» برگزار شد


دوره جدید آموزشی «عملیات پایانه مسافر دریایی» به همت مرکز آموزش انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شد.به گزارش اقتصادسرآمد،این دوره آموزشی با حضور ۲۰ نفر از دانش پژوهان مرکز اموزش انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته ایران با تدریس استاد کاپیتان سیامک علی اکبرزاده نصیری برپا شد.لازم به ذکر است مهم ترین سرفصل های آموزشی این دوره شامل موارد زیر است:۱ .کشتی مسافربری۲ .ساختار پایانه مسافربری۳ .فرآیندهاي پایانه مسافربری4 .مقررات بین المللی پایانه مسافربری 5.تشریفات ورود و خروج مسافر دریایی6 .ایمنی در پایانه مسافربري7.امنیت در پایانه مسافربري8.اقلام ممنوعه9 .سنجش میزان کارایی پایانه مسافربری
دوره جدید آموزشی  «عملیات پایانه مسافر دریایی» برگزار شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه