جوانان، بسیجیان و دانش آموزان؛ گروه های تاثیر گذار در تشدید فعالیت های رسانه ای 


مشهد- صبوری خبرنگار اقتصادسرآمد- شهردار مشهد گفت: یکی از گروه های تاثیرگذار در تشدید فعالیت های رسانه ای در زمینه دعوت مردم ایران به حضور در انتخابات و فعالیت های اجتماعی،جوانان، بسیجیان و دانش آموزان هستند که با ایده، فکر، روش های نوین و آموزش در حوزه رسانه می توانند در کنار خود، سواد رسانه ای جامعه و مردم را افزایش دهند و در این راه فعال و پویا عمل کنند.
محمدرضا قلندرشریف در رویداد «فجر دعوت»اظهار کرد:ایام الله دهه فجر را باافتخار پشت سر گذاشتیم وراهپیمایی شکوهمندمردم ایران مهر تایید مجددی بود که هرسال به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زده می شود و حماسه بزرگ بعدی، انتخابات است که مسلما همچون 22 بهمن باشکوه خواهد بود.وی افزود:یکی از گروه های تاثیرگذار در تشدید فعالیت های رسانه ای در زمینه دعوت مردم ایران به حضور در انتخابات و فعالیت های اجتماعی، جوانان، بسیجیان و دانش آموزان هستند که با ایده، فکر، روش های نوین و آموزش در حوزه رسانه می توانند در کنار خود، سواد رسانه ای جامعه و مردم را افزایش دهند و در این راه فعال و پویا عمل کنند.
جوانان، بسیجیان و دانش آموزان؛ گروه های تاثیر گذار در تشدید فعالیت های رسانه ای 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه