مانع‌زدایی‌ها، نقشه راهی که سیاست صنعتی را تعیین می‌کند،« اقتصاد سرآمد» بررسی می کند

صنعت، قربانی کمبودها

گروه صمت - جایگاه صنعت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایران به‌ویژه در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" کجاست؟ این پرسش مهمی ‌است که سیاست‌گذاران ‌باید به آن پاسخ دهند و این پاسخ تا حدی می‌تواند ابهام موجود را از سر صنعت ایران بردارداما نکته اینجا است که صنعت ایران بالقوه توانایی رشد دارد و همین قابلیت سبب می‌شود. همچنان امیدواری‌هایی به تغییر این روند وجود داشته باشد. برای دریافت میزان اهمیت بخش صنعت در کشور می‌توان رفتار سیاستگذاران را در قبال مساله‌ای چون کمبود انرژی مورد واکاوی قرار داد. خطوط تعطیل شده صنایع بزرگ کشور از جمله سیمان و فولاد، در اوج مصرف گاز در زمستان سال گذشته و اوج مصرف برق در تابستان گذشته، گواه این مدعا است که چطور صنایع، قربانی اصلی کمبود انرژی در کشورشده‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت ایران در سال ۱۳۹۹ با بحران‌های بسیار جدی روبرو بوده است. شیوع کرونا از یک سو و تشدید تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران از سوی دیگر، صنعت ایران را با فشار فزاینده‌ای مواجه ساخته و مساله کمبود انرژی در فصل زمستان به واسطه کمبود گاز و در فصل تابستان نیز به دلیل کمبود برق، مشکل تازه ای به دو مشکل مهم صنعت در ایران افزوده است.
در عین حال، بررسی وضعیت صنعت در سال‌های اخیر، حکایت از تشدید بحران‌ها بر این بخش دارد. تنها نگاهی به چند آمار موید این نکته است. برای مثال، ارزش افزوده بخش صنعت از سال  ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۹حدود ۶ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بخش صنعت نیز هر چند در سال گذشته مثبت بود، اما در دو سال پیش از آن، یعنی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بود. در همین حال برای اولین بار در سال ۹۸، حجم سرمایه گذاری در اقتصادایران به میزان کمتر از استهلاک رسید. این بدان معنا است که سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران حتی خسارت ناشی از استهلاک ماشین آلات و ساختمان‌ها را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطر جدی به صدا درآمدها است.
مانع‌زدایی‌ها مثابه‌ نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند
سیدعباس حسینی با تاکید بر این نکته که، تهیه استراتژی توسعه صنعتی، ضروری است، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می شود که از یک سو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. این مهم به ویژه در سال مانع‌زدایی‌ها مثابه‌ نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می کند. 
قوانین زیادی در نظام بانکی و اداری کشور وجود دارد که مانع تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود
وی در خصوص موانع موجود بر سرراه تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: قوانین زیادی در نظام بانکی و اداری کشور وجود دارد که مانع تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. بخشنامه‌هایی که در فواصل زمانی کوتاه در حوزه تولید و صادرات، ابلاغ می‌شود عموماً متضاد با توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم این موانع به زودی حل شده و دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
سرمایه در گردش مجموعه‌های تولیدی توسط
 دولت تأمین شود
او هم‌چنین به‌عنوان یکی از فعالان عرصه تولید و بازرگانی انتظار همراهی و کمک دولت در بخش‌های مختلف را از مطالبات تولیدکنندگان استانی عنوان کرد و افزود: سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی نسبت به دو سال اخیر افزایش سه برابری داشته است که با توجه شرایط موجود انتظار می‌رود سرمایه در گردش مجموعه‌های تولیدی توسط دولت تأمین شود.
عوامل درونی وابسته به خود تولیدکننده است
با بیان این‌که عوامل درونی و بیرونی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد، افزود: عوامل درونی وابسته به خود تولیدکننده است؛ تولیدکننده باید عرضه و تقاضا را بسنجد و نسبت به رقبا بهترین عملکرد را داشته باشد تا توانایی حضور در بازار را از دست ندهد.
به نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران،قربانی کمبودها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به دلیل فعالیت ماینرها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی برنامه تداوم می‌یابد.از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردنجایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. 
در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود. تلاش شده تا در این کارگروه‌های تشکیل موانع تولید احصا سپس با ارائه تسهیلات لازم و یا حل مشکل با دیگر نهادها کمک شود تا اشتغال افراد در واحدهای نیمه فعال کشور، سرپا باقی بماند.
 صنعت، قربانی کمبودها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه