مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد

انقلاب «داده‌ها» در خدمت اهداف توسعه پایدار

در گزارش «توسعه جهانی 2021؛ داده‌ها در خدمت زندگی بهتر» که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه کرده، تاکید شده داده‌ها به‌عنوان عامل تولید و تقویت‌کننده بهره‌وری برای اقتصاد نقش دارند.بخش‌هایی از گزارش «توسعه جهانی ۲۰۲۱؛ داده‌ها در خدمت زندگی بهتر» که بانک جهانی آن را منتشر کرده، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شد.این گزارش که در فوریه سال ۲۰۲۱، توسط بانک جهانی منتشر شده با هدف تحلیل و بررسی تأثیر تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع نوشته شده و به دنبال توضیح دو مسئله است: چگونه داده‌ها می‌توانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک نمایند؟ و برای پشتیبانی از تولید و بکارگیری داده‌ها به شکلی مطمئن، اخلاقی و ایمن و همچنین، تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن، چه نوع تنظیمات حکمرانی داده‌ای مورد نیاز است؟در ادامه آمده است: داده‌ها از طریق سه مسیر نهادی سبب پیشبرد اهداف توسعه‌ای می‌شوند. اول جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و افراد که از طریق دسترسی به داده‌ها قادر به پایش اثرات سیاست‌های دولت، نظارت و دستــرسی به خدمــات عمومی و تجـــاری خواهند شد؛ دوم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از داده‌ها به منظور حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره می‌برند و سوم شرکت‌های خصوصی که داده‌ها را در فرآیند تولید بکار می‌گیرند. 
انقلاب «داده‌ها» در خدمت اهداف توسعه پایدار
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه