رشیدی:

نگرانیم که طرح شفافیت آرا بار دیگر در مجلس رد شود

نماینده مرودشت در مجلس گفت: با توجه به اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان برای تصویب، نیازمند ۲سوم آرای نمایندگان است، این نگرانی وجود دارد که این طرح بار دیگر حائز حدنصاب برای رای‌آوری در مجلس نشود.
به گزارش اقتصادسرآمد،جلال رشیدی کوچی درباره احتمال به حاشیه رفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان پس از تصویب دو فوریت طرح شفافیت قوای 3گانه در صحن مجلس به تسنیم گفت: بنده از پیشگامان شفافیت آرای نمایندگان بودم منتها منتقدان و مخالفان این طرح یک سری ایرادات درستی  به آن می‌گرفتند مبنی بر اینکه در صورت تصویب آن آزادی عمل نمایندگان  ذبح می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماده 4 طرح شفافیت قوای 3گانه تاکید شده است که شفافیت باید شامل تمامی شوراهای فعال در کشور از جمله شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شود این مسئله می‌تواند دغدغه نمایندگان مخالف شفافیت آرا را مرتفع کند. 
نماینده مرودشت در مجلس خاطرنشان کرد: البته ماده 4 این طرح یک مغایرت قابل توجه با قانون اساسی دارد که عبارت است از اینکه   آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها  پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم خواهد رسید که این ایراد نیز می‌تواند در قالب پیشنهاداتی که نمایندگان در زمان بررسی طرح در صحن مطرح می‌کنند، اصلاح شود. 
 رشیدی کوچی گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که  این نگرانی وجود داشت که در صورت بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن،  حد نصاب 2سوم  برای تصویب این طرح بدست نیاید،  طرح شفافیت در قوای 3گانه مطرح شد تا این بار  با مرتفع شدن ایرادات مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت در مجلس که مطالبه مردم از مجلس یازدهم بوده نیز به سرانجام 
مطلوب برسد.
 نگرانیم که طرح شفافیت آرا بار دیگر در مجلس رد شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه