ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۲ هزار  مگاوات رسید


سرپرست معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اتصال سومین واحد گازی نیروگاه سمنان به شبکه برق کشور، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال این واحد به شبکه، از مرز ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد رمضانی افزود:  تاکنون ۵۹۹ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۲ نیروگاه کشور احداث شده است.وی ادامه داد: با افتتاح پروژه نیروگاه سمنان تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۳ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود ۴۹ هزار مگاوات رسیده است.سرپرست معاونت توسعه طرح‌های برق حرارتی گفت: ۶۸ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است.رمضانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برقابی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس کوچک و اتمی به حدود ۸۹ هزار مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.وی  افزود: هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۴ هزار و ۲۴۶ مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۱ هزار و ۷۹۱ مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را 
تشکیل می‌دهند.
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۲ هزار  مگاوات رسید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه