مجوز صدور ال سی برای روسیه را دریافت کردیم


سرپرست بانک کشاورزی درباره همکاری‌های این بانک با بانک‌های روسیه در حوزه محصولات کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی مجوز صدور ال سی برای کشور را دریافت کرده و می‌توانیم برای هر متقاضی واجد شرایط ال سی باز و این مجوز را صادر کنیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ،فریدون بهبهانی  درباره اعتراض برخی از دامداران نسبت به عدم دریافت تسهیلات دامدار کارت اظهار داشت: آمار می‌گوید در مدت زمان ٣ ماه به ٩٢ هزار نفر دامدار تسهیلات مرتبط با دامدار پرداخت شده و این تعداد متقاضی توانستند دامدار کارت را دریافت کنند. وی ادامه داد: احتمالا متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات دامدار کارت نشدند مشکل نقض مدارک دارند.  سرپرست بانک کشاورزی همچنین درباره گلایه عده‌ای نسبت به سقف این تسهیلات گفت: سقف تسهیلات دامدار کارت را وزارت جهاد کشاورزی تا ٢٠٠ میلیون تومان تعیین کرده و بانک کشاورزی هم تابع سیاست‌های جهاد کشاورزی است و سیاست جهاد کشاورزی این بوده که بخش دیگر منابع در بازارگاه توزیع شود. بهبهانی تاکید کرد: باید توجه کرد که قرار نیست تسهیلات تمام کمبود سرمایه در گردش را پوشش دهد، بانک کشاورزی با ارایه تسهیلات به دنبال این است که یک دوره سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد را تامین کند و آن واحد در دوره‌های بعدی با درآمدی که حاصل دوره‌های قبل بوده می‌تواند امورات را ساماندهی کند. وی افزود : براساس یونیت کاستی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین کرده هزینه تمام شده برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های دامداری را محاسبه و شاخص‌های مورد تایید را به دامداران، مرغداران و ... اعلام کرده‌است. بهبهانی گفت: موضوع این است که در دامدار کارت دامداران سنتی حضور دارند که برای این افراد فعال در این حوزه بحث بهره‌وری مهم نیست و فردی با ٣ راس گاو هم می‌تواند تسهیلات دامدار کارت را دریافت کنند و ممکن است مابقی این تسهیلات را در برخی دیگر از بخش‌ها مورد استفاده قرار دهد اما در دامداری صنعتی شرایط متفاوت است و با این سقف از تسهیلات می‌توانند حداکثر استفاده برای افزایش بهره‌وری را انجام دهند. سرپرست بانک کشاورزی همچنین درباره همکاری‌های این بانک با بانک‌های روسیه در حوزه محصولات کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی مجوز صدور ال سی برای کشور را دریافت کرده و می‌توانیم برای هر متقاضی واجد شرایط ال سی باز و این مجوز را صادر کنیم
 مجوز صدور ال سی برای روسیه را دریافت کردیم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه