معاون وزیر راه و شهرسازی

برنامه احداث ۳۰۰ مدرسه در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی سه سال گذشته ۲۰۰ مدرسه در شهرهای جدید ساخته شده و برنامه ساخت ۳۰۰ مدرسه دیگر در دولت سیزدهم در دستور کار است.به گزارش اقتصادسرآمد،حبیب الله طاهرخانی اظهار کرد : در دهه اخیر با ساخت و اجرای واحدهای مسکن مهر میزان جمعیت هدف در بسیاری از شهرهای جدید به طرز قابل توجهی افزایش یافت.وی افزود: افزایش جمعیت و شتاب ساخت واحدهای مسکن مهر به گونه‌ای بود که در تعدادی از شهرهای جدید، برنامه‌های توسعه شهر دچار مشکل شد و بسیاری از شهرهای جدید به ویژه در پیرامون کلانشهرها در زمینه برخی خدمات شهری دچار مشکلاتی شدند.طاهرخانی با بیان اینکه به دنبال گسترش واحدهای مسکن مهر یکی از مهمترین کمبودها خدمات آموزشی بود، خاطرنشان کرد: ساخت و توسعه مدارس در سال‌های اخیر بسیار اهمیت پیدا کرد و نهضت مدرسه سازی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی یکی از راهبردهای اساسی در برنامه‌ریزی توسعه شهرهای جدید است. تمرکز اصلی در ساخت مدارس در شهرهای جدید، در محدوده های مسکن مهر بوده که از سرانه‌های پایین‌تری در شاخص فضای آموزشی برخوردار بودند.به گفته طاهرخانی،  از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه می‌توان به ساخت ۲۰۰ مدرسه در شهرهای جدید در سه سال اخیر اشاره کرد که نیاز به مراکز آموزشی در شرایط کنونی را برطرف ساخته است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ساخت مدارس برای جمعیت آتی در شهرهای جدید نیازمند تداوم است که برنامه احداث ۳۰۰ مدرسه دیگر در شهرهای جدید تا پایان دولت سیزدهم تدوین شده که هم اکنون حدود ۴۰ مدرسه در این شهرها در حال ساخت است.وی یادآور شد: فراتر از ساخت مدارس، شرکت عمران شهرهای جدید به دنبال گونه‌های مترقی‌تری از مدارس همچون مدارس اجتماع محور است که هم از کالبد و معماری جذاب‌تر و هم آموزش مشارکتی‌ برخوردار باشند تا کیفیت آموزشی در این شهرها بهتر از دیگر شهرها باشد.  مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: راه‌اندازی مدارس اجتماع محور در شهرهای جدید یکی از ارکان مهم ساختار اجتماعی در محلات خواهد بود که بی‌شک شروع فعالیت‌های این مدارس، محور تحولی ساختاری در راستای تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای راه اندازی واحدهای مربوط به سلامت، امور ورزشی، تفریحی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، هنری و کتابخانه‌ها در مقیاس محله خواهد بود.
 برنامه احداث ۳۰۰ مدرسه  در شهرهای جدید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه