اصلاح الگوی مصرف به کمک برنامه برق ایران

به دنبال افزایش دانش مشترکان برای مصرف بهینه هستیم

مقام مسوول توانیر گفت: با توجه به مصوبات جدید برقی دولت، استفاده از برنامه «برق ایران» می‌تواند نقش قابل توجهی در بهره‌مندی مشترکان از تشویقات این مصوبه و اصلاح الگوی مصرف ایفا کند.به گزارش اقتصاد سرآمد ، ابوذر صالحی بیان کرد: سامانه برق ایران (برق من)، سامانه برخط و ارتباط دوسویه بین مشترکان خانگی و صنعت برق است که یک شرکت توزیع کوچک با همه خدمات قابل ارائه به مردم را در خود جای داده است.وی اظهار داشت: پیش از راه‌اندازی سامانه برق ایران، بخشی از خدمات شرکت های توزیع امکان ارائه به صورت غیرحضوری را داشتند که در سایت‌های شرکت‌های توزیع ارائه می شد اما با ایجاد این سامانه، همه خدمات شرکت های توزیع به متقاضیان برق یا مشترکان شبکه، به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به امور برق، ارائه می شود. مدیرکل دفتر روابط‌ عمومی و امور بین الملل توانیر گفت: مردم می توانند در بخش‌های خدمات مشترکان، صورتحساب و خاموشی، خدمات بخش بهره برداری و سایر بخش‌های این برنامه همه درخواست های خود را به ثبت برسانند و بعد از پردازش توسط شرکت های توزیع در جریان پیشرفت کار خود قرار بگیرند.صالحی ادامه داد:‌ حال حاضر بیشترین خدمت در حال ارائه از سامانه برق ایران مربوط به بخش صورتحساب است و در این سامانه بخش مخصوص پرداخت الکترونیک جهت استعلام و پرداخت قبوض وجود دارد. وی اضافه کرد: در سامانه برق ایران دیگر نیازی به قبض کاغذی نیست و مشترکان می توانند همه قبض های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض، استعلام و پرداخت کنند.این مقام مسئول در بیان سایر خدمات تعبیه شده در سامانه برق من گفت: از دیگر خدمات قابل ارائه در سامانه برق ایران می توان به درخواست بررسی صورتحساب، ثبت شماره همراه، سابقه مصرف و سابقه پرداخت و سایر موارد اشاره کرد.صالحی در بیان اهداف صدور قبض الکترونیکی گفت: قبوض برق الکترونیکی با هدف اطلاع رسانی دقیق به مشترکان به منظور بهبود مصرف برق در بخش خانگی طراحی شده است و شامل بخش های متعددی بوده که هر بخش آن مشمول اطلاعات، نمودارهای و  جداولی است که می‌­تواند نسبت به افزایش دانش مشترکان برای بهتر مصرف کردن کمک کند.مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و امور بین الملل توانیر با اشاره به جزئیات قبض‌های الکترونیک گفت: قبوض برق کاغذی شامل اطلاعات ثبتی و مصرف انرژی مشترکان و بهای مصرفی برق است، اما در بخش های دیگر قبض الکترونیکی مشترکان می توانند نمودار میله‌­ای که مقدار متوسط مصرف ماهانه مشترک را با مشترکان همسایه و مشترکان همشهری نشان می­‌دهد.
به دنبال افزایش دانش مشترکان برای مصرف بهینه  هستیم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه