طرح اصلاح تعرفه‌های برق از ابتدای بهمن‌ اجرایی می‌شود


مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق، با اشاره به آئین‌نامه اخیر دولت، از اجرایی شدن طرح اصلاح تعرفه‌های برق از ابتدای بهمن‌ خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد ، مصطفی رجبی مشهدی در تشریح دسته بندی‌های اقلیمی کشور، اظهار کرد: کشور به پنج منطقه (مناطق عادی و 4 منطقه گرمسیری) تقسیم شده که برای هر اقلیم الگوی مناسب مصرف آن اقلیم تعریف شده که بیش از 83 درصد مشترکان در کشور جزو مناطق عادی هستند.سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: در ماه‌های گرم سال، الگوی مصرف در مناطق عادی 300 کیلووات ساعت، در مناطق گرمسیری 3 هزار کیلووات ساعت و در ماه‌های غیرگرم این الگو برای تمام مناطق کشور 200 کیلووات ساعت است.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص مشترکان پرمصرف، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حدود 75 درصد از مشترکان کمتر از الگوی‌های تعریف شده، برق مصرف می‌کنند، اما مشترکانی که بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند مشترک پرمصرف نامیده شده و میزان مصرف مازاد بر الگو، متناسب با افزایش مصرف آنها به صورت پلکانی و بر اساس هزینه‌های تامین انرژی 
محاسبه می‌شود.
طرح اصلاح تعرفه‌های برق از ابتدای بهمن‌ اجرایی می‌شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه