بازگشت موقت مذاکره‌کنندگان ارشد به پایتخت‌ها


بر اساس تفاهم صورت گرفته مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی برای انجام امور مربوطه و برخی مشورت‌ها برای دو روز و موقتا به پایتخت‌ها باز می‌گردند.به گزارش اقتصاد سرآمد، بر اساس تفاهم انجام‌شده میان روسای هیئت‌ها، مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی عصر امروز برای انجام امور مربوط به سمت‌های سیاسی خود و برخی مشورت‌ها، موقتاً به مدت دو روز به پایتخت‌ها بازخواهند گشت.با این وجود، مذاکرات کارشناسی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد به معنی توقف دور هشتم مذاکرات نیست.
بازگشت موقت مذاکره‌کنندگان ارشد به پایتخت‌ها
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه